ERMENi MESELESİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR

1.    Ermeni Meselesinin Siyası Tarihcesi (1877-1914) Münir Süreyya Bey .  TC.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

2 .   Azerbaycan   Belgelerinde Ermeni  Sorunu (1918_1920). TC . Başbakanlık    Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

3   . Şehit Diplomatlarımız .1  .Cilt  Bilal  N.Şimşir    BİLGİ  YAYINEVİ

4  .  Şehit Diplomatlarımız ..2 .Cilt  Bilal  N.Şimşir    BİLGİ  YAYINEVİ

5.   Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam.Belgeleri ( 1914_1919)  Cilt . 1. TC.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

 6 .  Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri. (1919-1921)Cilt.  2 . TC.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

7.   Osmanlı Belgelerinde  Ermeni -İngiliz ilişkileri (1896-1922) Cilt.III.. TC.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

8.  Osmanlı Belgelerinde  Ermeni -İngiliz ilişkileri(1896-1922) Cilt.IV. TC.  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları

9.   Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918 ) Cilt.1  TC. Genel Kurmay Başkanlığı Basımevi ANKARA Basımevi Genel Kurmay

10. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918)Cilt .2 Genel Kurmay Başkanlığı  Basımevi  ANKARA

11.  Ermeni Olayları  Tarihi  Cilt .II.  Hüseyin Nazım Paşa  TC  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  ANKARA

12.  Fransızların  Ermenileri Yok Etme Planı   - Selahattin Sert-  Kum  Saati Yayınları

13.  Bitlis'te  Ermeniler    ve Ermeni  Mezalimi  - T.C   Bitlis   Valiliği Kültür Yayınları

14. Ermeni Sorunu   Gelişim  Sürecinde Yozgat'ta Türk Ermeni  İlişkileri    Taha  Niyazi Karaca -Türk Tarih Kurumu Yayınları ANKARA

15.   Ermeni Sorunu   Gelişim  Sürecinde Yozgat'ta Türk- Ermeni  İlişkileri    Taha  Niyazi

Karaca Türk Tarih Kurumu Yayınları ANKARA

16.  1915 Osmanlı -Rus   Ermeni  Trajedesi    Georeges  De Maleville Toplumsal Dönüşüm Yayınları

17.  Belgelerin Işığında Ermeni  Meselesi  Semineri (  24-25-Nisan 2003)  Balıkesir  Üniversitesi BAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları

18.   Ermenistan Tarihi Yol ayırımında    Yasin  Aslan Türk Demokrasi Vakfı

19.  Sultan Abdülhamit  Han  ve Ermeni  Meselesi    Levon P anos  Dabağyan-Kum  saati

Yayınları

20.  Görenlerin Gözü İle Van' da Ermeni Mezalimi   Doç.Dr.Dr . Hüseyin   Çelik Cedit   Neşriyat

21.  Ermeni Emelleri veİhtilalci  Hareketlerine  İlişkin    Resim ve Belgeler  TC.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI    Ankara  Matbaacılar ve Sanatkarlar Odası  Yayını

22. Fransa  Diplomatik  Belgelerinden  Ermeni  Olayları- (1914-1918 ) Cilt. 1- 2 adet Hasan Dilan Türk  Tarihi  Kurumu

23. Fransa Diplomatik Belgelerinden Ermeni Olayları - (1914-1918) 2 Cilt 2 adet Hasan Dilan Türk Tarih kurumu

24. Fransa Diplomatik Belgelerinden Ermeni Olayları - (1914-1918) Cilt 3 - 2 adet Hasan Dilan Türk Tarih kurumu

 

25. Fransa Diplomatik Belgelerinden Ermeni Olayları - (1914-1918)  Cilt 4 - 1 adet Hasan Dilan Türk Tarih kurumu

26. Fransa Diplomatik Belgelerinden Ermeni Olayları - (1914-1918)  Cilt 5 - 1 adet Hasan Dilan Türk Tarih kurumu

27. Fransa Diplomatik Belgelerinden Ermeni Olayları - (1914-1918)  Cilt 6 - 1 adet Hasan Dilan Türk Tarih kurumu

28. Gazilerin Dilinde  Bitlis'te Ermeni   Mezalimi  2 adet  Ögretmen  Gör.Mehmet   Törehan  Serdar - Bitlis V aliliği   Kültür  Yayınları

29.  Ermeni  Komiteleri   (1891-1895)  Devlet Arşivleri  GENEL  Müdürlüğü  Osmanlı Arşiv   Yayın   48

30. Ermeni  Sorunu Rehperi, Kocaeli  Üniversitesi  Yayınları   44

31. Ermeni Sorunu  el kitabı  hazırlayan     Şenol   Kantarcı-Kamer  Kasım -İbrahim Kaya Sedat  Laciner -Ömer E  Lütem  Ankara Ünivevresitesi Basım Evi 2003

32. Ermeniler  Sürgün   Ve  Göc - Türk Tarihi kurumu  Basım  Evi ANKARA 2004

33. Ermeni Soykırımı  İddaları    Cilt 1 - 10 adet Cedit  Neşriyat-ANKARA-2006

34. Türk- Ermeni  Meselesinin İç  yüzü Ayhan Yalcın - Ünsal Dağıtım Neşriyat -  İstanbul

35. Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü'nün Perde Arkası -İsis  yayıncılık  İST

36. LA OUESTTION ARMENLENNE  Enver Ziya Karal

37. Armenian Acts  Of  Cultural TERRORİSM Cafer Kıyasi - İbrahim Bozyel  - ANKARA  1997

38. Soykırım Yalanı Ermeni Mezalimi - Kazım Karabekir  - Emre Yayın Evi

39. Dönüşü Olmayan Düşmanlıklar Nedim Karavul - Kahraman Maraş - 2004

40. Armenian  Claıms  and Hıstorıcal Facts Questıons And Answers For Strategic Researc 2005 ANKARA

41. Ermeni Sorunu  - Salih   Altınok

42. Sürgünden Soykırıma Ermeni İddaları Prof.Dr.Yusuf Hallaçoğlu - Babali Kültür Yayın Evi

43. Osmanlı'da Şer  Hareketleri ve Abdülhamit  Han  Levon Panos Dabağyan Kültür  Sanat  Yayıncılık

44.   Türkiye Ermeniler Tarihi Levon Panos Dabağyan  Kültür -Sanat  Yayıncılık

YAYINCILIK

46.  Mehmet  Talat  Paşa -(1874-1921 9 ) 2 Adet Hasan  Babacan Türk Tarih Kurumu Yayınları

47.    Karabağh  Karabagh Is An Un Seperrable Part Of Azerbaıjan Referans No-1 Strasborg-1993

48.  Of Malta And ALLEGATIONS Bilal Şimşir Ministiry of Foreign Affairs ANKARA.2003

49.  Documents Volume   III   Kurtuluş  Ofset Basımevi  1986 ANKARA

50.  Milli  Şehit  Boğazlıyan  Kaymakamı  Kemal Bey  Taha Niyazi Karaca   Yozgat  ValiliğiYayını İnalcık   Kültür yayınları

51.   Bilim  veAklın  Tarihten Bir Kesit   Milli Eğitim Bakanlığı

52.  Ermeni  Dosyası  -Prof. Dr. -Dr  Gültekin     Ural  KAMER yayınları

53.  Ermeni   Meselesi (  1774-2005-) Bilal N.Şimşir  Bilgi yayın evi

54.   Farklı Yönleriyle Ermeni Sorunu-Nergiz   Yayınları İSTANBUL 2005

55.  Geçmişten  Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa 2 Cilt Doç. Dr.Haluk Selvi  SAÜ  Türk Ermeni Araştırmaları Merkezi Yayını

56. Haclıların  Son  Kurbanı   Ermeniler 1 Selahattin    Sert   Kum Saati  Yayınları

57. Haçlıların  Son  Kurbanı   Ermeniler .2  Selahattin  Sert   Kum   Saati  Yayınları 

58. Hocalı'da Türk  Soykırımı   Akif  Aşırlı   Türkçesi:Gökmen    KILIÇOĞLU Asılsız Ermeni  İddialarıyla Mücadele Federasyonu Yayını

 

 

 

DuyurularTümü


Mehmet Törehan SERDAR’ın yeni kitapları

Yazarlarımızdan Sayın Mehmet Törehan SERDAR’ın yeni kitapları yayınlanmıştır.Sakarya Hava Durumu

SAKARYA

Tarihte Bugün